top of page

„Wirtu@lne Wierszowisko 2020”

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice


Z wiadomych nam względów, tegoroczne Wierszowisko w teatrze POSK musiało zostać odwołane. Jednak organizatorzy festiwalu nie poddali się łatwo i zorganizowali wirtualną wersję konkursu. Mamy nadzieję, że ta wiadomość ucieszy miłośników recytacji wierszy. Nasza szkoła brała udział w Wierszowisku od początku jego istnienia i z radością obserwowaliśmy wysiłki i sukcesy naszych młodych artystów. Wiemy, że Wierszowisko ma swoich fanów wśród uczniów naszej szkoły i przy tej okazji zdradzimy, że mamy już nawet jedno zgłoszenie. Gdy ogłosiliśmy pierwsze eliminacje jedna z uczennic napisała swój wiersz o przyjaźni. Teraz tylko trzeba dosłać nagranie z jego recytacją.


Temat „Wirtu@lnego Wierszowiska 2020”, się troszkę zmienił i odbędzie się pod hasłem

„Razem, młodzi przyjaciele!”

Ta wyjątkowa edycja jest odpowiedzią na wyjątkowe czasy, w których wszyscy się znaleźliśmy. Hasło „Razem, młodzi przyjaciele!” promuje ideę przyjaźni, solidarności, tolerancji, wspólnej zabawy, współpracy i wzajemnej pomocy. Prosimy szukać wierszy i - po raz pierwszy – fragmentów prozy poruszających wyżej wymienioną tematykę i korespondujących z hasłem tegorocznej edycji. Gorąco namawiamy również do pisania i deklamowania własnych wierszy, które zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku poetyckim i/lub na stronie internetowej (w zależności od liczby przesłanych utworów).

Szkolne eliminacje do Wierszowiska:

Zapraszamy wszystkie dzieci do szkolnego etapu Wierszowiska.


Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie nagrania video z recytacją wybranego wiersza. Filmiki nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty, powinny być nagrane w jednym ujęciu (filmiki

poddane edycji zostaną zdyskwalifikowane). Rozmiar plików nie powinien przekraczać 2GB


Pliki video (nagrane telefonem lub kamerą) prosimy przesyłać, korzystając z platformy

WeTransfer (www.wetransfer.com). Jest ona darmowa, nie wymaga logowania, przy

przesyłaniu pliku wystarczy jedynie podać adres e-mail nadawcy (swój adres e-mail) i odbiorcy

(info@polskaszkolaportsmouth.co.uk).


„Wirtu@lne Wierszowisko” jest konkursem recytatorskim - występy typu playback lub

soundmixshow nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały ocenie Jury.

Konkurs będzie rozpatrywany w następujących kategoriach wiekowych:

I. 5 - 6 lat

II. 7 – 8 lat

III. 9 – 10 lat

IV. 11 – 12 lat

V. 13 – 14 lat


Jury (grono pedagogiczne) oceni występy dzieci według następujących kryteriów, przyznając od 1 do 12 punktów za całość (gdzie 1 jest najniższą notą), na którą składają się poniższe elementy:


a. Opanowanie pamięciowe tekstu

b. Interpretacja tekstu, czyli: dykcja, intonacja i modulacja głosu, rozumienie recytowanego

tekstu, artykulacja, umiejętność zastosowania pauzy

c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny

d. Ogólny wyraz artystyczny


Nagrania do eliminacji prosimy przesyłać do wtorku 26 maja.


Zwycięskie nagrania zostaną przesłane do Polskiej Macierzy Szkolnej organizatora festiwalu.


Wielki Finał „Wirtu@lnego Wierszowiska” odbędzie się 28 czerwca 2020.


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page