top of page

KALENDARZ

Prosimy o niepozostawianie dzieci bez opieki przed
godziną 9:55 oraz o punktualny odbiór  
Godziny szkolne:      Lekcja 1) 10:00 - 11:15           Przerwa) 11:15 - 11:35             Lekcja 2) 11:35 - 13:00
 
bottom of page