Agnieszka Michalska

Olga Kokoszka

Jolanta Rosiak

Agnieszka Cylkowska
Wioleta Bijak
Anna Sławińska

Katarzyna Zaborowska

Teresa Wiczkowski

Aleksandra Igielska
Irmina Evans

Asystenci wolontariusze:

Justyna Banachowicz, Marieta Mikulewicz, Jacek Kopecky, Katarzyna Kołodziej, Edyta Wiśniewska, Agnieszka Bajor

Zainteresowanych pracą w szkole, w roli nauczyciela lub woluntariusza, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@polskaszkolaportsmouth.co.uk

Grono pedagogiczne

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Grupa 8

Grupa 7

Grupa 6
Grupa 5
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 2
Grupa 1