top of page

Historia

Polska Sobotnia Szkoła w Portsmouth powstała jesienią roku 2007, a jej założycielkami były trzy Panie: Alicja Powell, Katarzyna Thurlow i Dorota Pinner. Celem otwarcia szkoły było umożliwienie dzieciom polonijnym dostępu do edukacji w języku polskim, aby zapewnić kontynuację i rozwój języka ojczystego, jak i poznawanie kultury kraju pochodzenia.

 

Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. Nasze pierwsze zajęcia odbywały się w szkołach St. Edmund’s Catholic School oraz St John’s Cathedral Catholic Primary. Po kilku miesiącach szkoła przeniosła się do Charles Dickens Primary School (obecnie Ark Dickens Primary Academy). Jednak po czterech latach, w związku z pracami remontowymi i planowaną przebudową budynku znów musieliśmy przenieść naszą działalność. Udało nam się wynająć dwie sale sportowe w pobliskim Charles Dickens Sport Centre, gdzie prowadziliśmy zajęcia przez kolejne dwa lata. Nie były to jednak dogodne warunki do prowadzenia zajęć. Trudności praktyczno-techniczne z jakimi borykaliśmy się przez pierwsze kilka lat były ogromne. Część zajęć prowadzona była na korytarzach szkolnych, bez dostępu do zwykłej tablicy, nie wspominając o dostępie do komputera czy xero. Przez dwa lata, wynajmując pomieszczenia w centrum sportu, co tydzień musieliśmy rozkładać stoliki i krzesła oraz chować je pod koniec zajęć. Był to też okres kiedy w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu prowadzone były lekcje dla dwóch lub trzech grup wiekowych przez różnych nauczycieli. Również zróżnicowanie wiekowe w poszczególnych oddziałach klasowych na przestrzeni lat było dość spore, jednak z biegiem czasu i wzrastającą liczbą uczniów udało nam się w dużej mierze wyrównać przedziały wiekowe. Nie było łatwo, jednak dzięki uporowi i niezłomności ówczesnej Pani dyrektor Katarzyny Thurlow oraz wytrwałości i pasji pań nauczycielek przetrwaliśmy najtrudniejsze momenty.

 

We wrześniu 2014 roku przenieśliśmy się do The Portsmouth Academy. Gdzie prowadzimy zajęcia do dnia dzisiejszego w pełni wyposażonych salach lekcyjnych.

 

W roku 2013 szkoła przyjęła imię Powstańców Listopadowych, aby tym samym uhonorować i upamiętnić 212 polskich żołnierzy, którzy po klęsce powstania, w 1834 roku przybyli i osiedlili się w Portsmouth. Od tego momentu szkoła opiekuje się Pomnikiem Powstańców znajdującym się na cmentarzu Kingston oraz organizacją polonijnych spotkań przy pomniku. W 2016 roku ówczesna pani dyrektor Katarzyna Thurlow została odznaczona srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

bottom of page