top of page

Policies

Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych, Portsmouth

Jesteśmy organizacją społeczną o charakterze charytatywnym. Szkołę tworzą wspólnie nauczyciele, rodzice oraz jej uczniowie.  Nauka w naszej szkole odbywa się wyłącznie w soboty i różni się od pełnowymiarowego nauczania w Polsce. Program edukacyjny oparty jest na specjalnie przygotowanym programie Polskiej Macierzy Szkolnej. Korzystamy z podręczników wydanych w Polsce jak rownież z wydawnictw Polskiej Macierzy Szkolnej a także wydawnictw dla szkół polonijnych. 

Szkoła działa przy pomocy rodziców i nauczycieli, prowadzona jest przez Zarząd Szkoły, który jest zatwierdzany corocznie na walnym zebraniu. 

bottom of page