Płatności

Czesne za szkołę w roku szkolnym 2019/20 przedstawia poniższa tabelka:

Tabelkę można również zobaczyć w formacie PDF klikając na link: TABELA OPŁAT 2019/20

Semestralną opłatę za szkołę należy uiścić w pierwszych dwóch tygodniach każdego semestru. Opłatę roczną należy uiścić w pierwszych dwóch tygodniach pierwszego semestru.

TERMINY PŁATNOŚCI:

I semestr (wrzesień - grudzień) lub opłata za cały rok - 28 wrzesień 2019

II semestr (styczeń - marzec) - 25 styczeń 2020

III semestr (kwiecień - lipiec)  - 9 maj 2020

 

UWAGA! Niedotrzymanie terminów płatności wiąże się, ze stratą depozytu wpłaconego przy zapisie do szkoły. Przy pierwszej nie terminowej wpłacie przepada £10, przy kolejnej przepada cały depozyt £20. Cały depozyt również zostaje zatrzymany przy rezygnacji ze szkoły w trakcie roku szkolnego. Przy wszystkich terminowych opłatach depozyt będzie zwracany w ostatnim semestrze szkolnym, bądź będzie przechodził na kolejny rok szkolny.


Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na KONTO Bankowe.  Nie pobieramy gotówki za czesne w szkole!

Nat West Bank
The Polish Community School
Sort code:     56 00 64
Account No: 36804118


Jako referencję proszę wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.
 

​​​​​​​​​​​​​​​Dziękujemy!

© 2018 by Polska Sobotnia Szkoła PORTSMOUTH              REGISTERED CHARITY NUMBER 1159555

  • w-facebook