Płatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące opłat za szkołę za rok 2020/21:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelkę można również zobaczyć w formacie PDF klikając na link: TABELA OPŁAT 2020/21

TERMINY PŁATNOŚCI:

I semestr (październik - grudzień) lub opłata za cały rok - 28 październik 2020

II semestr (styczeń - marzec) - 6 styczeń 2021

III semestr (kwiecień - lipiec)  - 14 kwiecień 2021

 

UWAGA!  Płatności za szkołę należy dokonać przed upływem wyznaczonych terminów. Rodzice, którzy z ważnej przyczyny nie mogą dotrzymać wyznaczonego terminu proszeni są o wiadomość mailową na info@polskaszkolaportsmouth.co.uk . Niedotrzymanie terminu płatności i brak komunikacji z dyrekcją będzie wiązała się ze skreśleniem dziecka z listy uczniów. 

 

Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na KONTO Bankowe.  Nie pobieramy gotówki za czesne w szkole!

 

Nat West Bank

The Polish Community School

Sort code: 56 00 64

Account No: 36804118

 

Jako referencję proszę wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.

 

​​​​​​​​​​​​​​​Dziękujemy!

© 2018 by Polska Sobotnia Szkoła PORTSMOUTH              REGISTERED CHARITY NUMBER 1159555

  • w-facebook