top of page

Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii, stowarzyszającą polskie szkoły uzupełniające oraz osoby zaangażowane w edukację w zakresie języka polskiego i polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Obecnie zrzesza ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji. Oferuje wszechstronną pomoc wszystkim zaangażowanym w tworzenie i prowadzenie szkół. Prowadzi Centrum Egzaminacyjne, umożliwiające zdawanie egzaminów GCSE i A-Level z j. polskiego jako obcego.
Zajmuje się promocją polskiej oświaty i kultury na arenie międzynarodowej poprzez m.in. współpracę z organizacjami w Wielkiej Brytanii, w Europie i na Świecie oraz reprezentowaniem interesów oświaty polonijnej w Polsce.

PARTNERZY

Dziękujemy serdecznie Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, które ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, w latach 2014-19 dofinansowało naszą szkołe do kosztu wynajmu klas.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Dzięki Fundacji „Oświata Polska za Granicą” wzieliśmy udział w projekcie "teczka rocznicowa". „Teczka rocznicowa” jest zestawem wartościowych materiałów edukacyjnych dla ośrodków oświaty polonijnej (szkół, bibliotek, szkółek przy parafiach) pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej za granicą. Wspomaga wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym fundacji pozostaje  wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

bottom of page