top of page

Patron

W 2013 roku nasza szkoła przyjęła nazwę Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych, aby uhonorować i szerzyć pamięć 212 żołnierzy, uczestników Powstania Listopadowego, którzy w 1834 po klęsce zrywu przybyli do Portsmouth i byli pierwszą polską emigracją w Wielkiej Brytanii.

Tuż po upadku powstańcy trafili do niewoli pruskiej i zostali osadzeni w twierdzy w Grudziądzu gdzie byli traktowani jak więźniowie. Dopiero pod naciskiem rządów Anglii i Francji, król pruski postanowił pozbyć się ich, wysyłając do Stanów Zjednoczonych. W listopadzie 1833 roku ponad 650 z nich załadowano na okręty: „Elizabeth”, „Union” i ‘Marianne” i z Gdańska wyprawiono w daleką podróż przez Ocean Atlantycki. Tymczasem pomiędzy wybrzeżami Anglii i Francji okręty rozdzielił sztorm, a “Marianne” zagnał do Portsmouth. Wśród obywateli miasta zawiązał się komitet, który zajął się organizowaniem niezbędnej pomocy Polakom. Jego sekretarzem został adwokat Nathaniel Griffin, który wystosował pismo do członków Parlamentu „The Case of Poles now at Portsmouth”. 9 czerwca 1834 roku Izba Gmin przyznała sumę 10 tysięcy funtów jako jednorazowy zasiłek dla wygnańców polskich w Wielkiej Brytanii.

W latch 60-tych XX wieku zawiązał sie komitet budowy Pomnika Powstańców, który otrzymał pozwolenie na jego realizacje w 1965 roku. Realizacja projektu trwała mozolnie i ostatecznie pierwsza wersja pomnika, zniszczała. Dopiero pod koniec lat 90-tych weteran Major Otton Hulacki zawiązał komitet odbudowy Pomnika.Dzięki staraniom Majora Hulackiego pomnik został ukończony i odsłonięty w czerwcu 2004 roku na Cmentarzu Kingston.

Dla nas ówczesnego, młodego pokolenia polskich emigrantów, historia tych dzielnych żołnierzy jest szczególnym symbolem walki o wolność za ojczyznę jak również przykładem gościnności i opieki obcego kraju.

Przynajmniej raz w roku spotykamy się pod pomnikiem na Kingston Cementery w Portsmouth by uczcić pamięć listopadowych powstańców. Przy tej okazji wspominamy także wszystkich, którzy walczyli i ginęli walkach o wolność oraz tych, którzy obecnie o nią walczą.

bottom of page