top of page

Nowe Klasy i pozostałe informacje

Drodzy Rodzice

Jak już Państwo wiedzą, w raz z nowym rokiem zajęcia będą odbywały się w innym skrzydle budynku The Portsmouth Academy. W związku ze zmianą lokalizacji klas lekcyjnych, musimy również zmienić system przyprowadzenia i odbioru dzieci. Od najbliższej soboty o godzinie 9:55 Panie nauczycielki grup 4,5,6,7,8 (Pań Kasi, Ani, Wioletty, Agnieszki i Joli) będą odbierały dzieci z dziedzińca szkolnego, natomiast najmłodsze grupy 1, 2, 3 (Pań Irminy, Oli i Teresy) będą odbierane w korytarzu przy recepcji. W najbliższą sobotę Rodzice będą zaproszeni na górę, by zobaczyć nowe klasy, jednak w kolejne soboty Rodzice, bez zgody nauczyciela lub dyrekcji, proszeni są o nie wchodzenie na piętro. Na dole przy schodach będzie stał stolik, przy którym będzie ktoś z wolontariuszy, by rejestrować spóźnione dzieci oraz monitorować ruch na schodach.

Nowa lokalizacja zapewnia dzieciom większe bezpieczeństwo, a nam ułatwia nadzorowanie tego bezpieczeństwa. Nowa lokalizacja zapewni również dużo lepszą dostępność toalet, co również poprawi sprawowanie nadzoru nad dziećmi, które muszą opuścić klasę lekcyjną.

Mieli Państwo również okazję zauważyć, że główne wejście do szkoły było zamknięte w ostatnią sobotę. Wejście to pozostanie zamknięte, by zminimalizować ryzyko niepożądanych osób na terenie szkoły. By ułatwić monitorowanie osób wchodzących i wychodzących, również wejście od parkingu zostało ogrodzone wysokim płotem. Mówiąc o bezpieczeństwie, chcielibyśmy także przypomnieć, żeby zwrócić uwagę by dzieci nie wspinały się na ogrodzenia oraz inne konstrukcje na teresnie szkoły (np. gdy czekają Państwo na dziedzińcu lub przechodzą na parking).


ZAJĘCIA DODATKOWE

Co tydzień po noramalnych zajęciach, między godziną 13 a 14, odbywają się zajęcia dodatkowe. Prowadzone są dwie grupy młodsza i starsza. Jeśli są dzieci, które chciałyby dołączyć do którejś z grup bardzo prosimy o kontakt w najbliższą sobotę z Panią Dyrektor. Natomiast Rodzice, których dzieci kontynuują zajęcia proszeni są o uiszczenie opłaty semestralnej, również w najbliższą sobotę u Pani Agnieszki Michalskiej (Opłata wynosi £33 z 11 sobót - £3 od zajęć).

LEGITYMACJE SZKOLNE

Z powodu bardzo małej ilości przyjętych formularzy o legitymacje szkolne, dajemy ponowną szansę złożenie wniosków w najbliższą sobotę. Po tym terminie nie będzie ponownej możliwości zdobycia/przedłużenia legitymacji na rok 2019/20. Dokument będzie do odbiory przed świętami Wielkiej Nocy. Więcej informacji o legitymacjach i wnioskach w uprzednim ogłoszeniu na ten temat: https://www.polskaszkolaportsmouth.co.uk/single-post/2019/10/24/Legitymacje-szkolne

KONKURS POLSKIE PORTSMOUTH

Ze względu na niewielką liczbę przedłożonych prac, ponawiamy konkurs „Polskie Portsmouth”. Prace, które już wpłynęły, będą szczególnie wyróżnione, jednak bardzo chcielibyśmy, by więcej uczniów wzięło udział w tym wyzwaniu. Kilka lat temu w konkursie o tej samej tematyce dzieci przygotowały przepiękne prace, dlatego bardzo liczymy na to, że w tym semestrze temat zainspiruje większą liczbę dzieci. Planujemy zorganizować dodatkwe zajęcia warsztatowe by opowiedzieć lub przypomnieć dzieciom historię ‘naszych’ powstańców. Chcemy zwrócić uwagę, że dzięki temu, że dbamy o pamięć naszego patrona, historia 212 żołnierzy, założycieli polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, dociera do coraz większej ilości osób. Zainteresowanie wychodzi również ze strony mediów brytyjskich. Było by wspaniale gdybyśmy mogli pochwalić się wiedzą naszych uczniów o polskiej historii miasta które zamieszkujemy, i tym że jest to dla nas ważne. No i jak zawsze lubimy się chwalić kreatywnością i talentem naszych podopiecznych. Dlatego wszystkich zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Nowa data składania prac to 28 marzec 2020. Więcej informacji o konkursie pod linkiem:


Dziękujemy.Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page