top of page

Wierszowisko 2022 - eliminacje szkolne

Drodzy Rodzice


Z wielką radością informujemy, że Wierszowisko powraca w tradycyjnej formie.

Wierszowisko to Międzyszkolny Festival Poezji dla Dzieci i Młodzieży Polskich Szkół Sobotnich.

Corocznie konkursowi nadawany jest temat przewodni, decydujący o wyborze tematyki oraz stylu prezentowanych wierszy. Wielki Finał konkursu odbywa się na deskach Teatru POSKu w Londynie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz zbiorowej. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i medale oraz nagrody.Wierszowisko cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, konsolidując środowisko szkolne polskich szkół uzupełniających. Konkurs jest także świetną okazją do propagowania polskiej poezji dziecięcej oraz daje możliwość ekspresji telentów recytatorskich i aktorskich.Tegoroczny konkurs odbywa się pod tytułem: Czy to bajka czy nie bJka. Spotkanie w zaczarowanym świecie polskiej poezji. INFORMACJE O SZKOLNYCH ELIMINACJACH PONIEJ 


Organizatorem Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży zwanego WIERSZOWISKIEM jest Polska Macierz Szkolna w Londynie. Wierszowisko ma na celu popularyzację polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży oraz integrację polskiego środowiska oświatowego na terenie Wielkiej Brytanii.


Temat Wierszowiska 2022: Czy to bajka czy nie bajka. Spotkanie w zaczarowanym świecie polskiej poezji.


Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 4 minut.

Jury ocenia występy dzieci, według następujących kryteriów,

a. Opanowanie pamięciowe tekstu

b. Interpretacja tekstu, czyli: dykcja, intonacja i modulacja głosu, rozumienie tekstu recytacji, artykulacja, przestankowanie

c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny

d. Ogólny wyraz artystyczny

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i medale/puchar.


Zapraszamy wszystkich uczniow naszej szkoly do wziecia udzialu w eliminacjach szkonych do Wierszowiska, ktore odbędą się w sobotę 30 kwietnia.


Final konkursu odbędzie się 26 czerwca w Londynie.

Dzieci, które wezmą udział w szkolnych eliminacjach również otrzymają dyplomy i


drobne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują wychowawcy klas do 2 kwietnia.
Comments


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page