top of page

Zaduszkowe Spotkanie na cmentarzu Kingston.

Podczas zaduszkowego spotkania na cmentarzu Kingston, przywołując najnowszy film Dariusza Gajewskiego „Legiony”, ks. Marcin Drabik, z parafii Lady of Lourdes and St Swithun, pięknie porównał wydeptywanie ścieżek do wolności i polskości z wydeptywaniem ścieżek do Pomnika Powstańców Listopadowych. „To jest Nasz Pomnik, to nasza historia” – powiedział – „wydeptujmy ścieżki do niego prowadzące”. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w minioną niedzielę przydeptali je nieco bardziej. Pomimo ferii szkolnych wciąż w licznym gronie mieliśmy okazję zatrzymać się przy naszej historii i uczcić pamięć 212 listopadowych obrońców niepodległości.

Przedstawiciele władz miasta złożyli wieńce. Counciller Ben Dowling, wspominając historię swojej rodziny pochodzącej z Wietnamu, wyraził swój szacunek i wsparcie dla polskiej społeczności. Również Former Lord Mayor, Councillor Frank Jonas swoją coroczną obecnością potwierdził swoje długo-letnie wsparcie. Swoją historię opowiedział również Alan Richardson, krewny jednego z 212 żołnierzy, Michała Kisielewskiego. Felicity Wood, przedstawicielka The D-Day Story Museum, wspominając swoją polską bacie, już po raz kolejny uczestniczyła w naszym zaduszkowym spotkaniu.

Ceremonię swą obecnością zaszczycili również przedstawiciele polskich organizacji polonijnych: Pani Krystyna Jenvey ze Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów, koło nr 309 w Southampton, Pan Mark Wierzbicki i Pani Beata Sobota przedstawiciele Polskiego Klubu Miłośników Historii „Orzeł Biały”, Pan Andrzeja Radwański – prezes Stowarzyszenia "Wiara i Wolność" w Southampton.

Ze smutkiem została odebrana nieobecność podpułkownika Ottona Hulackiego– weterana II Korpusu Polskiego, inicjatora odbudowy pomnika - który nie dotarł na spotkanie ze względu na problemy komunikacyjne.

Uroczystość poprowadzili opiekunowie pomnika Pan Adrian Krajewski i Andrzej Michalski.

Pani Dyrektor Agnieszka Michalska wraz z dziećmi złożyła kwiaty i symboliczny znicz w imieniu całej społeczności szkolnej.

Wszyscy odśpiewali hymny narodowe Polski i Wielkiej Brytanii.

Photo Credit Grzegorz Choszcz

Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page