top of page

UWAGA! Rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2019/20

Rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2019/20.

Do szkoły przyjmujemy dzieci, które skończyły 4 lata.

Podstawowa opłata za szkołę nie ulega zmianie (jedynie opłata za materiały szkolne, która jest jednorazowa i wynosi £15). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uregulowany* depozyt, który wynosi £20. Rodzice dzieci obecnie uczeszczających do szkoły będą mieli rozliczony depozyt w sobotę 29 czerwca po wpłynięciu formularzy rejestracyjnych, które należy złożyć do środy 26 czerwca.

*uregulowany depozyt - Przy pierwszej rejestracji do szkoły, po potwierdzeniu miejsca w szkole, należy wpłacić depozyt w wysokości £20 na konto szkoły. Przy kolejnej rejestracji, przy regularnie uiszczanych opłatach za szkołę, depozyt automatycznie przechodzi na następny rok szkolny. Jeśli uczeń nie kontynuuje nauki depozyt jest zwracany, jeśli wszystkie płatności były uregulowane w wyznaczonym terminie.

Jak działa depozyt? Niedotrzymanie terminów płatności wiąże się, ze stratą depozytu wpłaconego przy zapisie do szkoły. Przy pierwszej nie terminowej wpłacie przepada £10, przy kolejnej przepada cały depozyt £20. Cały depozyt również zostaje zatrzymany przy rezygnacji ze szkoły w trakcie roku szkolnego. Przy wszystkich terminowych opłatach depozyt będzie zwracany w ostatnim semestrze szkolnym, bądź będzie przechodził na kolejny rok szkolny.

W tym roku zmieniamy formę zapisów do szkoły. Od tego roku zapisy do szkoły będą się odbywać przez formularz on-line. Wypełnienie formularza będzie pierwszym etapem rejestracji.

ETAP PIERWSZY:

Do środy 26 czerwca należy wypełnić formularz rejestracyjny, który otworzy się po klinięciu na ponizszy link:

Zaznaczamy, że wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci obecnie do niej uczęszczające. O przyjęciu nowych dzieci będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

ETAP DRUGI:

W drugim etapie rekrutacji będą rozpatrywane formularze obecnych uczniów szkoły.

  • Uczniowie, których rodzice wpłacili depozyt przy wrześniowej rejestracji i przez cały rok szkolny płacili czesne w terminie zostaną automatycznie przyjęci na nowy rok szkolny (depozty przechodzi na kolejny rok szkolny)

  • Uczniowie, których rodzice nie wnieśli opłat za szkołe w wyznaczonym terminie i będą musieli mieć potrącony depozyt, będą poproszeni o wpłacenie nowego depozytu lub dopłacenie róznicy – po jego uregulowaniu dzieci zostaną przyjęte do szkoły.

  • Rodzicom uczniów, którzy rezygnują z dalszej nauki w szkole będą wypłacane depozyty (tam gdzie się one należą)

ETAP TRZECI:

Po rozpatrzeniu wszystkich aplikacji obecnych uczniów, zostaną rozpatrzone wszystkie nowe zgłoszenia. O przyjęciu nowych dzieci będzie decydowała kolejność zgłoszeń. O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni najpóźniej 28 lipca. Jednak będziemy się starać by proces ten zakończyć jak naszybciej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy info@polskaszkolaportsmouth.co.uk lub kontakt w szkole podczas zajęć lekcyjnych.

Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page