top of page

Wycieczka szkolna do Butser Ancient Farm - zapisy

UWAGA! W sobotę 15-go czerwca organizujemy wycieczkę szkolną do Butser Ancient Farm http://www.butserancientfarm.co.uk/. Podczas wycieczki dzieci będą miały okazję wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych aktywnościach. Przewidywany wyjazd i powrót miedzy godziną 9:15 a 15:30. Koszt wycieczki to £10 od dziecka (szkoła dopłaca £2 oraz pokrywa koszty transportu).

Zapisy w szkole 18 i 25 maja. 18 maja zapisy przyjmuje Pani Karolina Szymczyk a 25 maja Pani Sylwia Jędrzejewska.

Wpłat można dokonać przy zapisie lub wpłacając na konto szkolne z podaniem imienia i nazwiska dziecka lub dzieci w referencji. Przelewu należy dokonać do 31 maja.

Nat West Bank The Polish Community School Sort code: 56 00 64 Account No: 36804118

Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page