top of page

Badania językowe - szukamy chętnych

Nasza szkoła zgodziła się wziąć udział w projekcie naukowym, którego celem jest zidentyfikowanie dźwięków mowy, jakich dzieci dwujęzyczne polsko-angielskie mogą uczyć się w inny sposób niż dzieci jednojęzyczne, oraz wykazanie różnic w mówieniu i słuchaniu.

Badania przeprowadzi Maximilian Topps, doktorant z Uniwersytetu Lancaster, który chciałby zaprosić Państwo i Państwa dziecko do udziału w jego projekcie badawczym.

Jak będzie wyglądało badanie?

Dziecko zostanie zaproszone do udziału w 20 minutowych zajęciach składających się z dwóch części. Każde dziecko będzie poproszone o uczestnictwo w grze, która będzie polegała na słuchaniu imion dwóch maskotek i wskazywaniu na maskotkę, której imię dziecko usłyszało. Druga część to zadanie polegające na nazywaniu obrazków. Każdemu dziecku będą pokazywane proste obrazki, następnie dziecko będzie poproszone o zidentyfikowanie przedmiotów na obrazkach. Zadanie to będzie nagrywane przy użyciu mikrofonu.

Celem badania jest dostarczenie placówkom ds. kształcenia oraz logopedom informacji dotyczących

rozwoju dzieci dwujęzycznych polsko-angielskich. Informacje te pozwolą logopedom i nauczycielom

języków na skuteczniejsze wykonywanie ich pracy zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi.

Zapraszamy rodziców wszystkich dzieci powyżej 6 lat do wzięcia udziału w tym projekcie. Osoby chętne oraz te, które chciałyby zasięgnąć więcej informacji na temat badania proszone są o rozmowę z Panią Agnieszką Michalską.

Za udział w badaniu przewidziane jest wynagrodzenie w postaci kuponu do księgani.

Badania odbędą się na terenie naszej szkoły w sobotę 18-go oraz sobotę 25-go Listopada.


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page