top of page

Otwarcie Polskiego Działu w Bibliotece Carnegie

Zaktualizowano: 28 wrz 2022

W sobotę 24 września o godzinie 13:15 zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie polskiego działu w bibliotece Carnegie. Projekt z inicjatywy Polskiej Sobotniej Szkoły w Portsmouth ma na celu łatwy i darmowy dostęp do polskiej literatury i propagowanie czytania pośród społeczności polskiej – w szczególności wśród młodej Polonii. W bibliotece będzie można również znaleźć książki przekazane przez Ambasadę RP w Londynie w ramach inicjatywy „Polska Półka”. Zamysłem tego projektu jest

zainteresowanie anglojęzycznego czytelnika polską literaturą.


Gościem specjalnym otwarcia polskiego działu będzie polsko-brytyjski autor książek dla dzieci i dorosłych Wojciech Filaber. Podczas wizyty pan Wojciech będzie opowiadał o dwóch bohaterach swoich ostatnich, wojennych opowieści: niedźwiedziu Wojtku oraz psie Ciapku.


Podczas spotkania będzie konkurs dla dzieci oraz poczęstunek. Będzie można również zakupić jedną z książek autora oraz/lub wypożyczyć książkę z bibliotecznej kolekcji. Aby wypożyczyć książkę, należy posiadać kartę biblioteczną. Osoby, które nie posiadają takiej karty zapraszamy do rejestracji na stronie biblioteki poprzez kliknięcie w poniższy link: https://portsmouth.spydus.co.uk/cgi-bin/spydus.exe/MSGTRN/WPAC/JOIN


Mamy w zamiar rozszerzać kolekcję o nowe ciekawe pozycje. Dlatego jeśli ktoś nadal chciałby przekazać interesującą książkę prosimy o kontakt z polską szkołą info@polskaszkolaportsmouth.co.uk


On Saturday, September 24 at 1:15 pm, we invite everyone to the opening of the Polish section in the Carnegie library. The project, initiated by the Polish Saturday School in Portsmouth, aims to provide easy and free access to Polish literature and to promote reading among the Polish community - especially among the young Poles. The library will also offer books donated by the Polish Embassy in London as part of the "Polish Bookshelf" initiative. The idea behind this project is to interest the English-speaking reader in Polish literature.


Wojciech Filaber, the Polish-British author of books for children and adults, will be a special guest at the opening of the Polish section. During his visit, Wojciech will talk about two heroes of his last war stories: Wojtek the bear and Ciapek the dog.

During the meeting, there will be a competition for children and refreshments. You will also be able to buy one of the author's books and/or borrow a book from the library's collection. To borrow a book, you must have a library card. People who do not have such a card are invited to register on the library website by clicking on the link below: https://portsmouth.spydus.co.uk/cgi-bin/spydus.exe/MSGTRN/WPAC/JOIN

We intend to expand the collection with interesting new items. Therefore, if someone still would like to donate an interesting book, please contact the Polish school info@polskaszkolaportsmouth.co.uk
Comments


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page