top of page

Eliminacje do Wierszowiska i Śpiewowiska

W sobotę 22 kwietnia odbędą się szkolne eliminacje do do londyńskiego Festiwalu Poezji dla Dzieci Wierszowisko 2023 oraz przesłuchania do Śpiewowiska 2023. Jak już Państwo wiecie, w finale Wierszowiska szkoła może zaprezentować tylko dwoje uczniów aczkolwiek wzięcie udziału w szkolnym etapie konkursu jest wspaniałą szansą dla dzieci, aby nauczyć się pięknie wiersza i zaprezentować go przed rówieśnikami. Każde dziecko otrzyma dyplom i drobną nagrodę. Zachęcamy do rzetelnego przygotowania. Jury będzie oceniało występy dzieci, według następujących kryteriów, przyznając od 1 do 10 punków za całość (gdzie 1 jest najniższą notą), na którą składają się poniższe elementy: a. Opanowanie pamięciowe tekstu b. Interpretacja tekstu, czyli: dykcja, intonacja i modulacja głosu, rozumienie tekstu recytacji, artykulacja, przestankowanie c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny d. Ogólny wyraz artystyczny

W przeciwieństwie do Wierszowiska, w Śpiewowisku może wziąć udział każdy! Jednak pomimo, że termin zgłaszania chętnych jest wyznaczony do 31 maja, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia rejestracji w momencie, gdy liczba zgłoszeń przekroczy maksymalną liczbę uczestników.


Dlatego, dzieci, które są już pewne swojego występu oraz wiedzą co będą prezentować, prosimy o zgłaszanie chętny jak najszybciej. Można wybrać dowolną piosenkę w języku polskim lub angielskim.

Orgaznizatorem Śpiewowiska jest Edukator i na jego stronie moża zobaczyć nagrania z poprzednich edycji konkursu:


Uczestników do Wierszowiska i Śpiewowiska prosimy zgłaszać wypełniając formularz, gdzie należy podać imię i nazwisko, grupę oraz tytuł prezentowanego wiersza: KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ Wszystkie pytania można kierować mailowo bądź osobiście w szkole.Comments


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page