top of page

Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023


Kwota dotacji:

13 084,45 zł w 2022r.

13 084,45 zł w 2023r.


Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.Comentários


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page