top of page

CENSUS 2021

W najbliższą niedzielę 21 marca 2021 odbędzie się CENSUS 2021 czyli powszechny spis ludność. Powszechny spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Jest bardzo ważne by każdy z nas (każde gospodarstwo domowe) wypełniło kwestionariusz CENSUS. Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w planowaniu i finansowaniu usług publicznych na danym obszarze, w tym usługi językowe. Wypełnienie kwestionariusza powszechnego spisu ludności jest wymogiem prawnym. Dane osobowe są prawnie chronione i będą traktowane poufnie.

Więcej informacji w języku polskim na temat spisu oraz pomoc w wypełnieniu kwestionariusza można uzyskać klikając na poniższy link.

Comments


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page