top of page

Refundacja, depozyty i opłaty za szkołe

Drodzy Rodzice,


Ze względu na odwołane zajęcia w III semestrze, wszystkich rodziców, którzy uiścili opłatę całoroczną prosimy o wypełnienie krótkiego formularza do refundacji (2 min)Kwoty do zwrotu:


Za jedno dziecko - £68

Za dwoje dzieci - £94

Za troje dzieci - £140


DEPOZYTY


Depozyty (£20) zostaną rozliczone po przeprowadzonej rejestracji na rok szkolny 2020/21. W tym roku (w przeciwieństwie do poprzedniego) zgodnie z zasadą osobom, które nie uiściły opłat w wyznaczonym terminie depozyt zostanie potrącony w połowie lub w całoaści.Przypominamy, że szkoła w całości finansowana jest z opłat rodziców i nie jest w stanie funkcjonować ani się rozwijać jeśli te opłaty nie są uiszczane. W tym roku, do tej pory nie wpłynęły opłaty za 23 dzieci! Pomimo tego deficytu, szkoła nadal musi wywiązać się ze swoich zobowiązań i opłacić wszelkie koszta związane z jej prowadzeniem oraz zaplanować budżet na kolejny rok. Wszystkich rodziców, którzy do tej pory nie uiścili opłaty za szkołę, prosimy o niezwłoczny transfer na konto szkoły.


Nat West Bank

The Polish Community School

Sort code: 56 00 64

Account No: 36804118


Jako referencję proszę wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.


Serdeczne dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przestrzegają wyznaczonych terminów płatności.

Rejestrację na kolejny rok szkolny rozpoczniemy od przyszłego tygodnia. Bylibyśmy wdzięczni jeśli rodzice, którzy nie planują zapisywać dzieci na kolejny rok szkolny powiadomili nas mailowo info@polskaszkolaportsmouth.co.uk.


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page