top of page

Podziękowania dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dziękujemy serdecznie Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, które ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, dofinansowało naszą szkołę do kosztów wynajmu klas za rok 2018.


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.


Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page