top of page

Zapraszamy na zaduszkowe spotkanie pod Pomnikiem Powstanców Listopadowych

Tradycyjnie, jak co roku, Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth wraz z Panem podpukownikiem Ottonem Hulackim - bardzo serdecznie zaprasza na polonijne, spotkanie przy Pomniku Powstańców Listopadowych na cmentarzu Kingston, które odbędzie się w niedzielę 4 listopada o godzinie 14.00. Podczas tegorocznego spotkania będziemy chcieli w szczególny sposób pamiętać i uczcić wszelkie dążenia niepodległościowe Polski. Poprzez wspólną modlitwę i symboliczne zapalenie zniczy, uczcimy pamięć wszystkich, którzy polegli w walkach o niepodległość, niezapominajac tym samym o naszych zmarłych bliskich. Serdecznie zapraszamy całą Polonię z Portsmouth i okolic oraz wszystkich zainteresowanych. Traditionally, as every year, the Polish Community School in Portsmouth together with retired Lt. Colonel Otton Hulacki invites all Polish people and all those interested in Polish history to meet by the Polish Memorial to the November Uprising at Kingston Cemetery, Portsmouth on Sunday 4 th November at 2pm. During this year's gathering we would especially like to commemorate and celebrate the independent aspirations of Poland.

Through joint prayer and the symbolic lighting of candles, we will celebrate the memory of all those killed during the fighting for independence. We will also remember our deceased loved ones.

We warmly welcome the whole Polish community and others in Portsmouth and the surrounding area to attend.

Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page